Tävlingsbestämmelser

Tävlingen pågår mellan 4 maj och 21 juni 2020.

För att delta måste du vara minst 13 år och bosatt i Sverige. Om du är under 18 år måste
du ha målsmans godkännande för att delta. För att vi ska kunna kontrollera att du har
fått ett godkännande måste du ange målsmans mobilnummer och du måste också ha
målsmans godkännande för att lämna mobilnumret.

Juryn består av representanter från Triumf Glass. De utser vinnare med bäst motivering.
Anställda på Triumf Glass eller Liseberg och deras familjemedlemmar får ej delta i tävlingen. Inte
heller personer som utgör konsulter för Triumf Glass eller Liseberg.

Vinnarna presenteras på Triumf Glass Facebook-sida.
Genom att delta i tävlingen godkänner du att Triumf Glass publicerar ditt tävlingsbidrag
och namn i sina kanaler. Alla vinnare meddelas även via den mailadress som angetts i
tävlingsbidraget. Om du angett fel mailadress och vi inte kan nå dig via telefon, tillfaller
vinsten någon annan tävlande. Detta sker först en vecka efter att vinstmeddelandet
skickats. Vinnarna presenteras t o m sista veckan i juni.

Vinnaren får boende på något av Lisebergs boenden samt entré och åkpass för en familj upp till fyra personer.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna och kan inte bytas mot kontanter.

Arrangör är Triumf Glass AB. Vid eventuella frågor, kommentarer eller funderingar
kring kampanjen vänligen kontakta konsumentkontakt på e-post: konsumentkontakt@triumfglass.se.

 

 

Vinn ett Allt-i-Ett besök för familjen på Liseberg! Du vinner ett besök med entré och åkpass samt övernattning på något av Lisebergs boenden för dig och din familj. Triumf Glass kommer att utse en vinnare i veckan under perioden vecka 19-25. På grund av rådande omständigheter och ovissheten om COVID-19 kommer vinsten kunna användas från det datum som Liseberg öppnar samt ett år framåt. En vinst gäller för fyra personer.